Đang nâng cấp giao diện

Đồng tính là gì? - Một số khái niệm cơ bản

Đồng tính: người có cảm giác thấy hấp dẫn về tình cảm, thể chất với người cùng giới.

Dị tính: người có cảm giác thấy hấp dẫn về tình cảm, thể chất với người khác giới

Song tính: người có cảm giác thấy hấp dẫn về tình cảm, thể chất với cả hai giới.

LGBT: viết tắt tiếng Anh của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới. (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender)

PFLAG: viết tắt tiếng Anh của Cha mẹ, Gia đình và Bạn bè của Người đồng tính. (Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays)

Tính dục: một khái niệm bao gồm giới tính sinh học (có cơ thể là nam hay nữ), bản dạng giới (cảm nhận mình là nam hay nữ), xu hướng tính dục (yêu người cùng giới hay khác giới) và thể hiện giới (thể hiện nam tính hay nữ tính). Tính dục khác với tình dục.

Xu hướng tính dục: một yếu tố trong tính dục, thể hiện ở sự hấp dẫn có tính bền vững về cảm xúc, tình dục hoặc tình cảm hướng tới người cùng giới, khác giới hay cả hai. Từ đó có các xu hướng như đồng tính, dị tính hoặc song tính.

Bản dạng giới: một yếu tố trong tính dục, cảm nhận về giới tính của mình là nam hay nữ. Bản dạng giới không nhất thiết phải trùng với giới tính sinh học. Bản dạng giới cũng độc lập với xu hướng tính dục, vì bản dạng giới liên quan tới việc một người nghĩ mình thuộc giới tính nào, còn xu hướng tính dục liên quan tới việc một người cảm thấy hấp dẫn với ai.

Chuyển giới: là trạng thái khi một người có giới tính sinh học không trùng với bản dạng giới hay thể hiện giới của họ (ví dụ: có cơ thể là nam và nghĩ mình là nữ, hoặc bề ngoài như nữ). Người chuyển giới liên quan tới việc người đó nhận dạng hoặc thể hiện mình là nam hay nữ, trong khi người đồng tính lại liên quan tới việc người đó yêu người cùng giới hay khác giới.

Công khai: (từ tiếng Anh: coming out) việc tiết lộ về xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của mình cho người khác biết.